Mooie woorden van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Onze dag begon vandaag fantastisch met een mooi stukje poëzie uit de fondstoekenning van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie! Wij bedanken hen enorm voor de unanieme steun en het vertrouwen in wat wij doen. Het maakt ons beretrots en versterkt de motivatie alleen maar meer om komend jaar weer een vernieuwend programma vol routes en activiteiten te brengen!

Lees hier de hele beoordeling:

“De adviescommissie laat zich unaniem positief uit over deze goed geschreven en gestructureerde aanvraag. Ze reageert enthousiast op de rijkheid van de programmering en ze waardeert hierin de wisselwerking tussen architectuur, literatuur, muziek en andere podiumkunsten. Daarmee worden verschillende momenten opgezet met een hoge artistieke waarde. De rol van architecten en ontwikkelaars wordt hierin op een inhoudelijke doch toegankelijke manier verweven, wat op veel waardering van de commissie kan rekenen. Ze verwacht dat het event met de diverse programmering een breed publiek zal aantrekken, ook van buiten Rotterdam. Daarbij ziet de commissie een sterke lokale verankering met interessante samenwerkingspartners en een groot draagvlak. Daarnaast verwacht ze dat het programma voor kleinere initiatieven goed kan fungeren als springplank en ziet ze kansen voor doorontwikkeling. De commissie ziet hierin een mogelijkheid voor een eventuele leerschool waar andere ervaring kunnen op doen in programmeren. Ze geeft dit de aanvrager graag als suggestie mee. Alles overziend is de commissie zeer positief over de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van het voorstel. Ze spreekt van een grote relevantie wat betreft de gekozen thematiek en vraagstelling voor het vakgebied architectuur. De mate van doeltreffendheid in opzet, methodiek en betrokken expertise beoordeelt ze als sterk. Er is veel draagvlak voor het project. Tot slot draagt het project op een positieve wijze bij aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. De commissie adviseert het bestuur de aanvraag voor ‘Parfum de BoemBoem’ op basis van bovenstaande overwegingen te honoreren. Ze verwacht dat het voorstel een waardevolle bijdrage zal leveren als het gaat om de versterking en verdieping van het vakgebied architectuur.”